Regulamin promocji

Karnet2022

Warunki korzystania z Karnetu Olejowego „Karnet2022”

 1. Karnet Olejowy upoważnia do skorzystania z darmowej usługi wymiany oleju i filtra oleju w momencie zrealizowania 5 serwisów olejowych w wystawiającym oddziale M4K Garage.
 2. Kwalifikujące serwisy olejowe muszą się odbywać w interwałach nie większych niż 10 000 KM w oddziale wydającym pod warunkiem nieważności Karnetu Olejowego.
 3. Kwalifikujące serwisy olejowe muszą dotyczyć pojazdu o numerze rejestracyjnym wskazanym w Karnecie.
 4. Zakup oleju oraz filtra oleju musi się obyć wyłącznie za pośrednictwem oddziału wystawiającego, pod rygorem nieważności Karnetu Olejowego.
 5. Okres pomiędzy pierwszym i ostatnim serwisem olejowym (z pięciu kwalifikujących serwisów) nie może być dłuższy niż 24 miesięcy.
 6. Oddział wystawiający zobowiązany jest do odpowiedniego oznaczenia założenia Karnetu Olejowego dla danego pojazdu w systemie ewidencyjnym oddziału wystawiającego.
 7. Oddział wystawiający zobowiązany jest do ewidencji przebiegu przy wykonywaniu serwisów olejowych podlegających wpisowi do Karnetu Olejowego.
 8. Oznaczenie wykonania kwalifikującego serwisu olejowego winno odbywać się przy użyciu hologramów pod rygorem nieważności Karnetu Olejowego.
 9. Darmowa usługa wymiany oleju i filtra oleju może być zrealizowana jedynie, gdy na rewersie Karnetu Olejowego naniesione są:
  a. Nazwa oddziału M4K Garage
  b. Numer rejestracyjny pojazdu; oraz
  c. Pięć hologramów.
 10. Dopuszcza się transfer Karnetu Olejowego na nowego właściciela pojazdu w przypadku zbycia pojazdu, którego karnet dotyczy, przy czym przekazanie danych serwisowych pojazdu nastąpi wyłącznie po pisemnej autoryzacji przekazanej oddziałowi wydającemu przez poprzedniego właściciela pojazdu.
 11. W celu skorzystania z darmowej usługi wymiany oleju i filtra oleju należy umówić się z oddziałem wystawiającym karnet oraz poinformować oddział wystawiający o posiadaniu karnetu i chęci realizacji darmowej usługi.
 12. Podczas wizyty w oddziale wystawiającym należy przekazać karnet pracownikowi oddziału.
 13. Karnet Olejowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 14. Promocje nie łączą się.