Regulamin promocji

Voucher2022

Warunki korzystania z Kuponu zniżkowego „Voucher2022” na Okaziciela

 1. Kupon upoważnia do otrzymania jednorazowej zniżki na usługi świadczone przez wystawiający oddział M4K Garage.
 2. Wysokość zniżki określona jest na kuponie.
 3. Kupon jest ważny 90 dni od daty wystawienia określonej na kuponie.
 4. Kupon jest ważny w przypadku, gdy na jego rewersie naniesione są:
  1. Nazwa oddziału M4K Garage
  2. Zniżka (wyrażona w procentach lub kwotowo, w PLN)
  3. Data wystawienia
  4. Imię i nazwisko osoby wystawiającej; oraz
  5. Hologram.
 5. Kupon może być zrealizowany jedynie w oddziale, który go wystawił.
 6. W celu skorzystania z kuponu należy umówić się z oddziałem wystawiającym kupon oraz poinformować oddział wystawiający o posiadaniu kuponu i chęci jego realizacji.
 7. Podczas wizyty w oddziale wystawiającym, przy przekazywaniu pojazdu oddziałowi wystawiającemu, należy przekazać kupon pracownikowi oddziału.
 8. Kupon może być wykorzystany na dowolne usługi realizowane przez oddział wystawiający.
 9. W przypadku potrzeby zamówienia części zamiennych do realizacji usługi podlegającej zniżce określonej na kuponie, zamówienie części może odbyć się wyłącznie za pośrednictwem oddziału wystawiającego, pod rygorem nieważności kuponu zniżkowego.
 10. Po upływie terminu ważności kuponu, nie będzie można z niego skorzystać.
 11. Kupon zniżkowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 12. Warunki promocji wchodzą w życie 16.05.2022