Dzięki wsparciu UE i Samorządu Województwa Pomorskiego!

Rozwijamy się

Grant na specjalistyczne usługi doradcze w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”

Firma Miłośnicy 4 Kółek Sp. z o.o. otrzymała wsparcie z funduszy Unii Europejskiej i Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację specjalistycznych usług doradczych w ramach projektu grantowego „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych”.

W ramach grantu, którego realizację nadzoruje Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z Gdańska, uzyskaliśmy doradztwo w zakresie:

 • Sporządzania umów, wydania interpretacji prawnej oraz opracowania dokumentacji, w następującym zakresie:
  • dopracowanie umów franczyzy
  • opracowanie umów z partnerami biznesowymi
  • opracowanie dokumentacji zapewniającej zgodność z wymogami RODO
  • wydanie opinii związanej z procesami reklamacyjnymi w nawiązaniu do prawa rękojmi
 • Formułowania strategii marketingowej, strategii marki, strategii komunikacji, w następującym zakresie:
  • Etap analityczny, mający na celu określenie stanu obecnego marki, otoczenia konkurencyjnego oraz zbadania sytuacji wyjściowej
  • Etap strategiczny, mający na celu zdefiniowanie charakteru marki, pozycjonowania jej na rynku, określenia DNA marki oraz jej unikalności.

Wartość projektu wyniosła 44 587, 50 zł, a dofinansowanie UE 18 125,00 zł.

Dzięki realizacji projektu przygotowujemy naszą firmę na wyzwania jakie niesie ze sobą rozwój naszej marki oraz sieci franczyzowej M4K Garage.