Regulamin promocji

Voucher Kanał Nadawczy

Warunki korzystania z Kuponu zniżkowego „Voucher Kanał Nadawczy” na Okaziciela

 1. Kupon upoważnia okaziciela do otrzymania jednorazowej usługi i/lub zakupu części we wszystkich warsztatach sieci M4K Garage do wartości określonej na voucherze.
 2. Lista działających punktów sieci M4K Garage można znaleźć na stronie https://m4kgarage.pl/warsztaty
 3. Wartość określona jest na kuponie i jest kwotą brutto.
 4. Voucher może zostać wykorzystany tylko podczas jednej wizyty.
 5. W przypadku gdy kwota wykonanej usługi jest niższa niż ta znajdująca się na voucherze pozostała kwota podlega przepadkowi.
 6. W przypadku gdy kwota wykonanej usługi przewyższa tą znajdującą się na kuponie wymagana jest dopłata tej różnicy przez okaziciela kuponu. 
 7. Kupon jest ważny do daty podanej w polu „Ważny do”.
 8. Kupon jest ważny w przypadku, gdy na jego rewersie naniesione są:
  1. Numer vouchera
  2. Kwota 
  3. Kwota słownie
  4. Ważny do
  5. Pieczątka wystawcy
 9. W celu skorzystania z kuponu należy umówić się z wybranym oddziałem oraz poinformować o posiadaniu kuponu i chęci jego realizacji.
 10. Podczas wizyty w oddziale, przy przekazywaniu pojazdu, należy przekazać kupon pracownikowi oddziału.
 11. Kupon może być wykorzystany na dowolne usługi realizowane przez oddział.
 12. W przypadku potrzeby zamówienia części zamiennych do realizacji usługi na podstawie kuponu, zamówienie części może odbyć się wyłącznie za pośrednictwem oddziału M4K Garage, pod rygorem nieważności kuponu.
 13. Po upływie terminu ważności kuponu, nie będzie można z niego skorzystać.
 14. Kupon nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 15. Warunki promocji wchodzą w życie 04.04.2024